Welkom

Het OPP is een online systeem ontwikkeld door SBO Luc Stevensschool, Varia Webontwikkeling en BhapP te Utrecht. Het OPP heeft tot doel beter zicht te krijgen op het ontwikkelingsperspectief van leerlingen en hen een gerichter leerplan te kunnen bieden. Dankzij het OPP werken leerkrachten, begeleiders, pedagogen en andere hulpverleners gezamenlijk aan een leerlinggebonden document. Het systeem combineert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens tot één document dat de basis vorm voor het opstellen van leerplannen.

Het OPP web-based wat wil zeggen dat gebruikers er vanaf iedere computer met internetverbinding bij kunnen. Gebruikers loggen in met een wachtwoord en beschikken vervolgens over de meest recente versie van het document. Ook kunnen meerdere gebruikers tegelijk aan hetzelfde document aan het werk zijn.

Een uitgebreid beheersysteem maakt het mogelijk verschillende toegangsniveaus voor gebruikers te definiëren en de applicatie naar eigen voorkeuren te configureren.

Heeft u belangstelling voor het systeem? Bekijk dan de online demo en/of neem contact met ons op via info@ontwikkelingsperspectief.nl.